+91 9718673999/9810273909 Call : +91 9718673999/9810273909

Bhrama Stuti

BRAHMA STUTI
BalKaand – Doha 186  

Jai jai suranaayak jan sukhadaayak pranathapaal bhagavanthaa |
Go dvij hithkaari jai asuraari sindhusuthaa priya kanthaa ||

Paalan sur dharni adbhuth karni maram na jaanai koi |
Jo sahaj krupaalaa dinadayaalaa karau anugrah soi ||

Jai jai abinaasi sab ghat baasi byaapak paramaanandaa |
Abigath gothitham charit punitham maayaarahit mukundaa ||

Jehi laagi biraagi ati anuraagi bigathmoh munibrundaa |
Nisi baasar dhyaavahi gun gan gaavahi jayati sachidaanandaa ||

Jehi srushti upaai tribidh banaai sang sahaai na dujaa |
So karau aghaari chinth hamaari jaania bhagati na pujaa ||

Jo bhav bhay bhanjan muni man ranjan ganjan bipathi baruthaa |
Man bach kram baani chaadi sayaani saran sakal surajuthaa ||

Saarad shruti sesha rishay asesha jaa kahu kou nahi jaanaa |
Jehi din piaare bed pukaare dravau so shribhagavaanaa ||

Bhav baaridhi mandar sab bidhi sundar gun mandir sukh punjaa |
Muni siddh sakal sur param bhayaathur namat naath pad kanjaa ||


Jaani sabhay sur bhumi suni bachan samet saneh |
Gaganagiraa gambhir bhai harani sok samdeh || 186 ||